Kontaktné údaje

Lilcastle s.r.o.
Staré Grunty 3586/26B
841 04 Bratislava – mestská časť Karlova Ves

IČO: 51 879 760
DIČ: 2120818975

nie sme platcami DPH

Email: obchod@lilcastle.com

Tel: +421 944 704 686

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a.s.

SK89 0900 0000 0051 4880 9714

SWIFT: GIBASKBX

Máte otázky? Napíšte nám.